Thumb e956c1a66c954697afafbac9ef64c73533193c52
64b2b9874a35fe5b62cda007a1e4001241c90e91

DierenOpvang DierenAmbulance Sch...

Ik collecteer omdat:

onze DierenOpvang en DierenAmbulance niet zonder jullie hulp kunnen!!!
Alle kleine beetjes helpen, het is voor de dieren die het zo nodig hebben.
Doe je ook mee? Hartelijk bedankt alvast namens alle dieren.

53

donaties

€ 683

ingezameld