Thumb a71fad1938ab2526f4fce95c3acc80af681f3e01
68dc01eeeba92f7e9fd59de1dd2fa822a2512599

DierenOpvang DierenAmbulance Sch...

Ik collecteer omdat:

Het vervoeren, opvangen en verzorgen van de vele zwerf en dumpdieren kost veel geld.
Veel dieren komen vaak ook nog eens ziek of gewond onze DierenOpvang binnen en de dierenartskosten zijn maandelijks enorm.
Ook het vervoer door onze DierenAmbulance is een behoorlijke kostenpost.
Van de gemeenten (Schagen en Hollands Kroon) wordt een vergoeding gegeven maar dat is lang niet genoeg. Via de bijdrage van donateurs, giften en fondsen proberen wij de exploitatie rond te krijgen.
Daarom ook deze collectebus omdat alle kleine beetjes helpen.

9

donaties

€ 90

ingezameld