Thumb 64252d5b2ddc2efda1cf007ff14f50d799378e81
64b2b9874a35fe5b62cda007a1e4001241c90e91

DierenOpvang DierenAmbulance Sch...

Ik collecteer omdat:

onze medewerkers Saskia en Miranda op zondag 8 september de Obstacle Run gaan lopen in het Geestmerambacht bij Langedijk.
Ze gaan hier 7 kilometer (hard) lopen waarbij ze maar liefst 32 obstacle’s moeten zien te overwinnen.
Een giga klus gaat dat worden voor de meiden. Maar ze doen het voor het goede doel.
Ze willen graag een bedrag bij elkaar lopen voor een Kattenloopwiel voor de asielkatten.
Er zitten katten best wel lang in de opvang en krijgen daardoor minder beweging dan dat ze zouden moeten hebben.
Daarom zou het voor veel katten in de opvang goed zijn om wat extra te bewegen.
Doe je ook een sponsorbijdrage? Dan zullen Saskia en Miranda extra hun best doen en dan kunnen de asielkatten straks ook extra lopen.

25

donaties

€ 430

ingezameld