Thumb 9fc4755bfaf20323eedd6616ed9c3e9b6238df47
64b2b9874a35fe5b62cda007a1e4001241c90e91

DierenOpvang DierenAmbulance Sch...

Ik collecteer omdat:

in onze DierenOpvang jaarlijks honderden dieren worden opgevangen en vervoerd door onze DierenAmbulance. Via een actief beleid proberen wij nieuwe geschikte tehuizen voor deze dieren te vinden. En het lukt ons steeds, zelfs voor oude en verwaarloosde dieren.
Dit is mede dankzij nieuwe eigenaren en dankzij bijdragen uit donaties en giften.
Als het nodig is, laten we ook operaties uitvoeren. Het resultaat is een gezond en levenslustig dier, dat uitziet naar een nieuwe plek.
Een langere verblijfsduur van de dieren en hoge medische kosten zijn hiervan het onvermijdelijke gevolg. Dat alles kost natuurlijk veel geld. Meer geld dan we ontvangen van de bijdrage van de gemeente.
Extra financiële hulp voor ons werk hebben wij dan ook broodnodig.

23

donaties

€ 209

ingezameld